3, 2, 1 ... začínáme

Bylo nebylo, jedno královstí, České království. A v něm vládl vladař převeliký. Jmenoval se?

Karel IV.

I v rámci vlády své, kdy České království dával do kupy, přemýšlel také o sídle svém, kde nejen sobě dá odpočinout, ale také zbuduje ochranu pokladu svého. A tak nechal stavět svůj hrad, který dnes nazývá se?

Karlštejn

I plno zručných řemeslníků dal povolati, a ti začli tít tu do dřeva, tu do kamene neb bylo nutné králi vyhověti. Staral se dobře o své poddané a oni jej za to měli rádi. Dobře pomáhala i příroda sama, když jídlo poskytnula a materiál zlehka přepravila a to po vlnách řeky tekoucí tu v podhradí, již porybní ji říkají? 

Berounka